( က )      
         
 
     
  ေကာင္းသာ     
 
     
  ကာတြန္း၀င္းေအာင္


     
 
 
 
 
 
     
 

ေက်ာ္ေဇယ်ာ (ပုသိမ္)


     
 
     
    ကို႐ိုးကြန္႔


     
 
 
 
 
 
     
 

က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္


     
 
     
 

ၾကပ္ကေလး (သက္လံု/နႏၵသူ)

     
 
 
 
 
 
     
 

ကိုကို္


     
 
     
 

ၾကည္နီ


     
 
 
 
 
 
     
 

ကာတြန္းတင္ေအာင္နီ


     
 
     
 

ကာတြန္းေမာင္၀ဏၰ