အတၳဳပၸတိၱ / လူပုဂိၢဳလ္      
         
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး (ျမန္မာျပန္) စီးပြားေရးသမား ၊ ႏုိင္ငံေရးသမား ေဒၚနယ္ထရန္႔
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၆ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ စက္တင္ဘာလ


   
   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး (ျမန္မာျပန္)
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၃ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ


   
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး (ျမန္မာျပန္) စစ္မက္ကမၻာထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူသား ကိုဖီအာနန္
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၉ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ


   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး (ျမန္မာျပန္) ကေလးတို႔သိမွတ္ဖြယ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား
တန္ဖိုး- ၂၀၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ


   
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး (ျမန္မာျပန္) လီယိုေတာ္လ္စတြဳိင္း
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ


   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး (ျမန္မာျပန္) ကြန္ျဖဴးရွပ္
တန္ဖိုး- ၈၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၀ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ


   
 
   
SKCC Maynmar Books ဇင္မ်ဳိး ၏ နည္းပညာအရွင္သခင္ စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္
တန္ဖိုး- ၁၇၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၈ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ


   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ျမသန္းတင္
တန္ဖိုး- ၁၈၀၀ က်ပ္
ပါရဂူ

   
 
   
SKCC Maynmar Books ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အဓိပတိႀကီး ေဒါက္တာဘေမာ္
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္
ေမာင္ေၾကာ့ေ၀

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ဘ၀ၾကမ္း
တန္ဖိုး- ၃၇၀၀ က်ပ္
တင္ေထြး (ျမန္မာျပန္)


   
 
   
SKCC Maynmar Books ခ်စ္စံအိမ္နဲ႔ ေ၀းသြားတဲ့အခါ
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
သိမ္းတင္သား


   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books သတိုးသီရိသုဓမၼသူေဌးႀကီးဆာဦးသြင္
တန္ဖိုး- ၃၀၀၀ က်ပ္
လယ္တီဦးလွတင္

   
 
   
SKCC Maynmar Books ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္၁၀၀၊ စာ၁၀၀
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀၀ က်ပ္


   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတိတ္မွ အရိပ္မ်ား
တန္ဖိုး- ၈၀၀၀ က်ပ္
တကၠသိုလ္ေန၀င္း

   
 
   
SKCC Maynmar Books

ခင္ေမာင္ရင္
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
ေမာင္မိုးသူ၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ ကိုတာ

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books

အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသ (ဆရာဆုိင္၏ သားငယ္)
တန္ဖိုး- ၂၈၀၀ က်ပ္
ျမန္မာဗိသုကာပညာရွင္ ဆရာဆိုင္


   
 
   
SKCC Maynmar Books

ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ေနရာ
တန္ဖိုး- ၂၇၀၀ က်ပ္
ေနျခည္