ဘာသာေရး      
         
 
   
SKCC Maynmar Books မုန္တုိင္ပင္ဆရာေတာ္ ၏ သံုးပံုတံခ်ဴက်မ္း နွင့္ သံုးပံုအိတ္ေထာင့္က်မ္း (ဘာသာေရး)
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္
ျပန္လည္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း[၁၉၅၉ ဟံသာ၀တီစာအုပ္တိုက္၏ ပထမအႀကိမ္မူ]၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၅ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၈ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ


   
 
   
SKCC Maynmar Books က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ က်ီးသဲေမတၱာစာ
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
ျပန္လည္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း[ဟံသာ၀တီပံုႏွိပ္တိုက္၏ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္႐ိုက္ႏွိပ္ေသာမူ]၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၇ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၈ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ

   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ေကာင္းျပည့္စံု စုစည္းပူေဇာ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ထင္ရွားေသာ ဘုရားမ်ားသမုိင္း
တန္ဖိုး- ၁၂,၀၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၅၉ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ


   
 
   
SKCC Maynmar Books ပါရဂူ ၏ ပဥၥဝဂၢီ
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
ျပန္လည္႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း[၂၀၀၆ ပုဂံစာအုပ္တုိက္၏ ပထမအႀကိမ္မူ ]၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၇ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၈ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ

   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆ ခ်က္
တန္ဖိုး- ၁၂၀၀ က်ပ္
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ


   
 
   
SKCC Maynmar Books ေမာင္သာႏိုး (ျမန္မာျပန္) အာရွတိုက္ရဲ႕ အလင္းေရာင္
တန္ဖိုး- ၅၅၀၀ က်ပ္
၂၀၁၇ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ

   
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ပံုျပဗုဒၶ၀င္
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္
ပါရဂူ (ျမန္မာျပန္)
သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ-ေက်ာ္ျဖဴစံ


   
 
   
ဥပုသ္သည္ႏွင့္ သိမွတ္ဖြယ္
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္
ေစတနာလႈိင္ (ေရစႀကဳိ)


   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books ပါဠိဖတ္နည္းသ႐ုပ္ျပလမ္းညႊန္
တန္ဖိုး- ၁၀၀၀ က်ပ္
မင္းၿငိမ္းေဇာ္

   
 
   
SKCC Maynmar Books ဆရာ့ျမတ္ေက်းဇူး
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀ က်ပ္
အရွင္ေကလာသ

   
 
 
 
 
 
   
SKCC Maynmar Books  ျမတ္ဘုရားသာသနာ
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္
ဦးႀကဳိင္ျမင့္ (ဆူးေလ)


   
 
   
SKCC Maynmar Books  ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္စကားေျပ (၉ တြဲေပါင္းခ်ဳပ္) ဒုတိယအုပ္
တန္ဖိုး- ၇၀၀၀ က်ပ္
မဟာပညာဗလ ပဌမေက်ာ္ဦးႀကီးေဖ


   
 
 
 
 
 
   
 ေဒါသကထာ
တန္ဖိုး- ၂၃၀၀ က်ပ္
ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး


   
 
   
ဂုဏ္ေတာ္န၀ရတ္ႏွင့္ သူျမတ္က်င့္စဥ္
တန္ဖိုး- ၃၀၀၀ က်ပ္
သုသုက