နည္းပညာ      
         
 
   
Golf ေဂါက္သီးအားကစားစြယ္စံု
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္
ေဖသိန္း


   
 
   
လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းေသာ လက္ေတြ႕အသံုးခ်သ႐ုပ္ေဆာင္ နည္းပညာ
တန္ဖိုး- ၁၃၀၀ က်ပ္
ခင္ေမာင္ခ်င္း (ပုလဲအေရာင္မမွိန္)