လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များ

ပို့ဆောင်မည့်ပြည်နယ် / တိုင်း

လူကြီးမင်း၏အမှာစာ

စာအုပ်အမည် စုစုပေါင်း
ခေါမ ဒဿနပညာရှင် (ဆိုကရေတီ၊ ပလေတို၊ အရစ္စတိုတယ်)  × 1 3,500 Ks
အထွေထွေ 3,500 Ks
စုစုပေါင်း 3,500 Ks
  • Cash On Deli (ပစ္စည်းရောက်ငွေရှင်းစနစ်) သီးသန့်သာမှာယူရရှိနိုင်ပါသေးသည်။
    ငွေကြိုလွှဲစနစ်ဖြင့်မှာယူလိုပါက အမှာတင်ပြီး အမှာ နံပါတ်ဖြင့် 09268690001 သို့ဆက်သွယ်မှာယူပါရန်။