ကိုယ့်အလားအလာ ကိုယ်တိုင်မြှင့်တင်ရာ (မိမိကိုယ်ကိုယ်စကားပြောနည်း)

2,000 Ks

မူရင်းအမည် – What to Say When You Talk to Your Self by Shad Helmstetter

စာမျက်နှာ

171

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇