ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် အောင်မြင်ရေးပန်းတိုင်

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Turning Goals into Results by Jim Collins

စာမျက်နှာ

74

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈