ကျွန်တော်တို့အားလုံး စကားပြောရမည်

2,800 Ks

မူရင်းအမည် – How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere by Larry King

စာမျက်နှာ

202

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၉