ခက်ခဲသောအချိန်တို့က တာရှည်မခံ အခက်အခဲဒဏ် ခံနိုင်သူတို့သာ တာရှည်ခံမြဲ

2,500 Ks

မူရင်းအမည် – Tough Timse Never Last, But Tough People Do! by Robert H. Schuller

စာမျက်နှာ

189

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇