ငါးကပေးသော သင်ခန်းစာ

600 Ks

မူရင်းအမည် – Big Fish Eat Small Fish by Low Guat Tin, Ng Pak Tee, Janice Baruch

စာမျက်နှာ

46

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၀၆