စဉ်းစားတော့မလိုလား ဆန့်ကျင်ဘက်သာစဉ်းစား

2,000 Ks

မူရင်းအမည် – What Ever You Think, Think the Opposite by Paul Arden

စာမျက်နှာ

144

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၂