ဆွန်ဇုစစ်ပညာကျမ်းကို အသုံးချထားတဲ့ အောင်မြင်မှုရယူနည်းသော့ချက်များ

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Sun Tzu’s Art of War in Winning by Khoo Kheng-Hor

စာမျက်နှာ

74

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၂