တစ်မိနစ်အရောင်းလူသား

1,800 Ks

မူရင်းအမည် – The One Minute Sales Person by A. Spencer Johnson

စာမျက်နှာ

135

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈