တန်ကြေးပေး၍ ငွေချမ်းသာနည်း

1,800 Ks

မူရင်းအမည် – The Rich Dad’s Guide to Becoming Rich by Robert T. Kiyosaki& Sharon L. Lechter

စာမျက်နှာ

140

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၂၀