ပထမ နှစ်နာရီထိရောက်တဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန် အသုံးချနည်း

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – The First 2 Hours by Donna Mc George

စာမျက်နှာ

104

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈