မန်လည်ဆရာတော်၏ မဟာသုတကာရီ လမ်းညွှန်နီတိ

3,500 Ks

စာမျက်နှာ

366

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၁