မိမိကိုယ်မိမိ သိကြည့်ခြင်း

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Note to Myself by Hugh Prather’s

စာမျက်နှာ

135

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၄