ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တွေးဆခြင်း အတတ်ပညာ

2,700 Ks

မူရင်းအမည် – The Art of Thinking Clearly by Rolf Dobelli

စာမျက်နှာ

384

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၅