လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပနည်း

1,300 Ks

မူရင်းအမည် – Running Meetings: Harvard Business Review Press

စာမျက်နှာ

98

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၉