လူမှုဆက်ဆံရေး ဆက်သွယ်မှုအတတ်ပညာ

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Everyone Communicates Few Connect by John C. Maxwell

စာမျက်နှာ

120

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇