သြဇာတိက္ကမ ရှိစွာ ခေါင်းဆောင်ပါ

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Do Nothing: Discover the Power of Hands-Off Lesdership by J. Keith Murnighan

စာမျက်နှာ

106

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၃