အများနှင့်ဆက်ဆံပြောဆိုသည့်ပညာ

700 Ks

မူရင်းအမည် – The Art of Dealing with People by Les Giblin

စာမျက်နှာ

62

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၅