အရှုပ်အရှင်း ကင်းကင်းနဲ့ စနစ်တကျရှိတဲ့ဘဝ

1,500 Ks

စာမျက်နှာ

108

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇