အောင်မြင်ရေးအတွက် စိတ်နေစိတ်ထား

2,000 Ks

မူရင်းအမည် – Mindset: The New Psychology of Success by Carol S. Dweck

စာမျက်နှာ

191

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇