အောင်မြင်ရေးအတွက် နီတိခုနစ်ချက်

1,500 Ks

စာမျက်နှာ

128

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၀၉