အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အိမ်ထောင်ရှင်

1,200 Ks

မူရင်းအမည် – Win at Work and at Home by Guenter F. Grass

စာမျက်နှာ

130

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

2004