ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးများ ပုံပြအဘိဓာန် 

4,000 Ks

စာမျက်နှာ

၁၅၈ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၉

စာရေးဆရာ

ဖြိုးသာရ