မသိမဖြစ် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ၃၀၀၀ 

1,000 Ks

စာမျက်နှာ

၁၉၂ စာမျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၆

စာရေးဆရာ

ညိုမြင့်သိန်း