မရယ်ရ မနေနိုင် ဟာသများ

ရယ်သောသူ အသက်ရှည်၏ဟု ဆိုရိုးရှိပါသည်။ သို့သော် ဂျပန်လူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့မှာမူ ရယ်ခဲ၊ ပြုံးခဲနှင့် ဣန္ဒြေကြီးလွန်းလှသဖြင့် ရယ်နည်းသင်တန်းပင်တက်ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မြန်မာတို့မှာမူ ရယ်လွယ်၊ ပြုံးလွယ်နှင့် ဟာသကို တမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားတတ်ကြ ပါသည်။ဤစာအုပ်၌ မည်မျှ ဣန္ဒြေကြီးသူပင် ဖြစ်စေ မရယ်ဘူးဟု တင်းသည့်တိုင် ပြုံးမိရာမှတစ်ဆင့် ဝါးလုံးကွဲ ရယ်သွားစေရမည့် ဟာသအတိုလေး များကို တင်ဆက်ထားပါသည်။5

800 Ks

SKU: woo-b104 Category:

ရယ်သောသူ အသက်ရှည်၏ဟု ဆိုရိုးရှိပါသည်။ သို့သော် ဂျပန်လူမျိုး၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့မှာမူ ရယ်ခဲ၊ ပြုံးခဲနှင့် ဣန္ဒြေကြီးလွန်းလှသဖြင့် ရယ်နည်းသင်တန်းပင်တက်ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။ မြန်မာတို့မှာမူ ရယ်လွယ်၊ ပြုံးလွယ်နှင့် ဟာသကို တမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားတတ်ကြ ပါသည်။ဤစာအုပ်၌ မည်မျှ ဣန္ဒြေကြီးသူပင် ဖြစ်စေ မရယ်ဘူးဟု တင်းသည့်တိုင် ပြုံးမိရာမှတစ်ဆင့် ဝါးလုံးကွဲ ရယ်သွားစေရမည့် ဟာသအတိုလေး များကို တင်ဆက်ထားပါသည်။5