လက်တွေ့အသုံးချကွန်ပျူတာဖြင့်ကာတွန်းရုပ်ပြ ရေးဆွဲနည်းအခြေခံ

ဤစာအုပ်၌ ကွန်ပျူတာဖြင့် ကာတွန်းရေးဆွဲမှုဆိုင်ရာ Pattern, Brush, Custom Shape, Compo-sition သဘောတရားများအပြင် Scanning လုပ်ခြင်း၊ Scanning ပုံများကိုသန့်စင်ခြင်း၊ ဖလင် ထုတ်ခြင်း၊ Print ထုတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကာတွန်းဝါသနာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် ကာတွန်းရေးဆွဲမည့် သူများအတွက် အသုံးဝင်မည့် သဘောတရားများ၊ ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။

2,000 Ks

SKU: woo-b121 Category:

ဤစာအုပ်၌ ကွန်ပျူတာဖြင့် ကာတွန်းရေးဆွဲမှုဆိုင်ရာ Pattern, Brush, Custom Shape, Compo-sition သဘောတရားများအပြင် Scanning လုပ်ခြင်း၊ Scanning ပုံများကိုသန့်စင်ခြင်း၊ ဖလင် ထုတ်ခြင်း၊ Print ထုတ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကာတွန်းဝါသနာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် ကာတွန်းရေးဆွဲမည့် သူများအတွက် အသုံးဝင်မည့် သဘောတရားများ၊ ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်ပါသည်။