ရန်ကုန်ဘဆွေ ၏ စာရေးခြင်းအတတ်

စာရေးဆရာများ အများဆုံးမေးခံရသည့် မေးခွန်းမှာ စာဘယ်လိုရေးရမလဲဟူသည့် မေးခွန်းဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာတိုင်းနီးပါး ပြန်ဖြေလေ့ရှိသည့်အဖြေမှာ’စာရေးချင်ရင် စာများများဖတ်’ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြေမှာ မှန်သင့် သလောက် မှန်သော်ငြားလည်း အလုံးစုံ ပြည့်စုံမှုမရှိပေ။ ဆရာကြီး ရန်ကုန်ဘဆွေက ထိုကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အနေဖြင့် စာရေးခြင်းအတတ်ပညာကို ကျမ်းတစ်စောင်အနေဖြင့် ရေးသားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးရန် အကြောင်းအရာရှာခြင်း၊ ရေးဖွဲ့နည်းအမျိုးမျိုးအပြင် ဝါကျအပြစ်၊ ဝါကျအနက်အပြစ် နှင့် ပုဒ်အပြစ်များကို ရှင်းလင်းပြသထားသည့်အပြင် ရေးဖွဲ့နည်းများကို နမူနာအရေးအသားများဖြင့် ဖော်ပြပေးထားသည်။

5,500 Ks

SKU: woo-b132 Category:

စာရေးဆရာများ အများဆုံးမေးခံရသည့် မေးခွန်းမှာ စာဘယ်လိုရေးရမလဲဟူသည့် မေးခွန်းဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာတိုင်းနီးပါး ပြန်ဖြေလေ့ရှိသည့်အဖြေမှာ’စာရေးချင်ရင် စာများများဖတ်’ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြေမှာ မှန်သင့် သလောက် မှန်သော်ငြားလည်း အလုံးစုံ ပြည့်စုံမှုမရှိပေ။ ဆရာကြီး ရန်ကုန်ဘဆွေက ထိုကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အနေဖြင့် စာရေးခြင်းအတတ်ပညာကို ကျမ်းတစ်စောင်အနေဖြင့် ရေးသားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးရန် အကြောင်းအရာရှာခြင်း၊ ရေးဖွဲ့နည်းအမျိုးမျိုးအပြင် ဝါကျအပြစ်၊ ဝါကျအနက်အပြစ် နှင့် ပုဒ်အပြစ်များကို ရှင်းလင်းပြသထားသည့်အပြင် ရေးဖွဲ့နည်းများကို နမူနာအရေးအသားများဖြင့် ဖော်ပြပေးထားသည်။