ခင်မေညွန့် ၏ မြန်မာ့လက်စွဲ (သုတ)

ယဉ်ကျေးမှုသည် လူမျိုးတစ်မျိုး အသက်သွေးကြောဖြစ်၍ ဓလေ့ထုံးစံများကိုလက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ရာ ယာဉ်တစ်စီး ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာ့လက်စွဲတွင် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများအပြင် ကျင့်ဝတ်များ စကားပုံများ ကိုပါဖော်ပြထားပြီး ဝေဒပညာအရဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုပါ ဖော်ပြထားသည်။

2,300 Ks

SKU: woo-b142 Category:

ယဉ်ကျေးမှုသည် လူမျိုးတစ်မျိုး အသက်သွေးကြောဖြစ်၍ ဓလေ့ထုံးစံများကိုလက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်ရာ ယာဉ်တစ်စီး ဖြစ်လေသည်။
မြန်မာ့လက်စွဲတွင် ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများအပြင် ကျင့်ဝတ်များ စကားပုံများ ကိုပါဖော်ပြထားပြီး ဝေဒပညာအရဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကိုပါ ဖော်ပြထားသည်။