မြန်မာ့နွေဦး စီးပွားရေး

နာမည်ကျော် ဘောဂဗဒပညာရှင်နှင့် ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာ ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ ဆာင်းပါးများကို စုစည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဤစာအုပ်၌ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲစ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်များ၊ နိုင်ငံတကာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ကိစ်္စများ၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သုံးသပ်ချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာများ၊ ပထဝီ နိုင်ငံရေး စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါး ၃၅ ပုဒ် ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မျက်ချည်မပြတ် စောင့်ကြည့်လိုသူ၊ လေ့လာလိုသူများအနေဖြင့် တွေးစရာ ရှုထောင့်တစ်ခုတိုးစေမည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။

2,000 Ks

နာမည်ကျော် ဘောဂဗဒပညာရှင်နှင့် ဆောင်းပါးရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာ ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘောဂဗေဒဆိုင်ရာ ဆာင်းပါးများကို စုစည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဤစာအုပ်၌ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲစ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုနှင့် အနာဂတ်အလားအလာများ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ မြန်မာ့စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်များ၊ နိုင်ငံတကာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ကိစ်္စများ၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သုံးသပ်ချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာများ၊ ပထဝီ နိုင်ငံရေး စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါး ၃၅ ပုဒ် ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မျက်ချည်မပြတ် စောင့်ကြည့်လိုသူ၊ လေ့လာလိုသူများအနေဖြင့် တွေးစရာ ရှုထောင့်တစ်ခုတိုးစေမည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။