လက်ဖက်ယဉ်ကျေးမှု

ရှေးမြန်မာတို့သည် အကောင်းဆုံးအစားအစာအဖြစ် အသီးမှာသရက် အသားမှာဝက် အရွက်မှာလက်ဖက်ဟု စာချိုးကာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့က အကောင်းဆုံးအရွက်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် လက်ဖက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာကြီးသင်္ခါပြုစုထားသည့် စာတမ်းငယ်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှစ၍ ကမ္ဘာသို့တိုင်ကျယ်ပြန့်လာသော လက်ဖက် ယဉ်ကျေးမှု| ရှေးမြန်မာမင်းတို့ လက်ဖက်အသုံးပြုသည့်အထောက်အထား နှင့် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်ထက် အမေရိကန် တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လက်ဖက်ခြောက်အရေးအခင်းအထိ လက်ဖက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုစုထားသည်။

900 Ks

ရှေးမြန်မာတို့သည် အကောင်းဆုံးအစားအစာအဖြစ် အသီးမှာသရက် အသားမှာဝက် အရွက်မှာလက်ဖက်ဟု စာချိုးကာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့က အကောင်းဆုံးအရွက်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့် လက်ဖက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာကြီးသင်္ခါပြုစုထားသည့် စာတမ်းငယ်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှစ၍ ကမ္ဘာသို့တိုင်ကျယ်ပြန့်လာသော လက်ဖက် ယဉ်ကျေးမှု| ရှေးမြန်မာမင်းတို့ လက်ဖက်အသုံးပြုသည့်အထောက်အထား နှင့် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်ထက် အမေရိကန် တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လက်ဖက်ခြောက်အရေးအခင်းအထိ လက်ဖက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုစုထားသည်။

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ခြင်း

စာမျက်နှာ

၅၅ မျက်နှာ