ကျောင်းသားများအတွက် Essay & Letter Writing

2,500 Ks

SKU: woo-b324 Category:

ကျောင်းသားများအတွက် Essay နှင့် Letter ရေးသားနည်း လမ်းညွှန်စာအုပ်ဖြစ် ပါသည်။ Essay နှင့် Letter များကို အပုဒ်တိုင်းတွင် Outline များပေးကာ နမူနာရေးသားပြ ထားခြင်း၊ အနှစ်ချုပ် မှတ်သားစရာ ဝေါဟာရအတွဲများ၊ ဝါကျများကို အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်၍ ထုတ်နုတ် ပြုစုထားသဖြင့် ပုံသေကားကျမဟုတ်ဘဲ သဘောတူ၊ အကြောင်းအရာတူ Essay နှင့် Letter များကိုပါ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ရေးသားနိုင်မည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။

စာမျက်နှာ

၂၀၉ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင်လ ပထမအကြိမ်