ဆရာမောင်သာချို အိုင်ဒီယာ (Idea) မဂ္ဂဇင်းတွင် လစဉ်ရေးသားခဲ့သည့် အတွေးစာစုများဖြစ်သည်။ ဆရာက ပေါ့ပါးသည့် စိတ်ကူးများဟု ဆိုထားသော်လည်း ခေါင်းစဉ်တိုင်းတွင် တွေးခေါ်စရာအတွေးစများကို ပေးထားနိုင်သည့် စိတ်ကူးများ ဖြစ်ကြပေသည်။ စာစုပေါင်း၂၇ ပုဒ် ပါဝင်သည်။

စာမျက်နှာ

၁၆၃ မျက်နှာ

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇ ခု၊ မေလ ပထမအကြိမ်၊