ကျောင်းနေစအရွယ် ရင်သွေးငယ်

ကလေးငယ်တစ်ယောက်၏ဘဝ၌ ကျောင်းစတက်ရသောအချိန်မှာ အရေးပါလှပါသည်။ ကျောင်းမနေမီ ဘာသာစကား၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အမူအကျင့်၊ အရေးအဖတ်၊ အတွက်အချက်၊ အမှီအခိုကင်းလိုစိတ်၊ ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရေး စသည်ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်အရာများရှိပါသည်။ ဤစာအုပ်၌ မိမိရင်သွေးကို ကျောင်းသားဘဝတွင် ကြုံတွေ့နိုင် မည့်ပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင် လမ်းညွှန်ပြုစု ထားပါသည်။

1,300 Ks

SKU: woo-b62 Category:

ကလေးငယ်တစ်ယောက်၏ဘဝ၌ ကျောင်းစတက်ရသောအချိန်မှာ အရေးပါလှပါသည်။ ကျောင်းမနေမီ ဘာသာစကား၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အမူအကျင့်၊ အရေးအဖတ်၊ အတွက်အချက်၊ အမှီအခိုကင်းလိုစိတ်၊ ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရေး စသည်ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့်အရာများရှိပါသည်။ ဤစာအုပ်၌ မိမိရင်သွေးကို ကျောင်းသားဘဝတွင် ကြုံတွေ့နိုင် မည့်ပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင် လမ်းညွှန်ပြုစု ထားပါသည်။