မုဆိုးရွတ်ပေတလူ တောလုံးဆူ

စာရေးဆရာကြီး ‘ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း’ ဟာသနှင့် သရော်စာများရေးသားသည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည့် ကလောင်ဖြစ်သည်။ မုဆိုး အမဲလိုက်ဝတ္ထုများကိုသရော်ကာရေးသားထားသည့် ဟာသဝတ္ထုဖြစ်သည်။

1,800 Ks

SKU: woo-b99 Category:

စာရေးဆရာကြီး ‘ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း’ ဟာသနှင့် သရော်စာများရေးသားသည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည့် ကလောင်ဖြစ်သည်။ မုဆိုး အမဲလိုက်ဝတ္ထုများကိုသရော်ကာရေးသားထားသည့် ဟာသဝတ္ထုဖြစ်သည်။