SKCC Maynmar Books

 

တကၠသိုလ္ေန၀င္း ၏ အႏၲရာယ္ပစ္မွတ္
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀ က်ပ္ ၊
ဒုတိယအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၃ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ေမလ။


စာျမည္း ။   ။ 

 
 
 

SKCC Maynmar Books

 

ေမာင္ထြန္းသူ ၏ ခ်စ္လူဆိုး
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္ ၊
ဒုတိယအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၅ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၃ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ။


စာျမည္း ။   ။ 

 
 
 
 
  

ေမာင္ထြန္းသူ (ျမန္မာျပန္) တိုက်ဳိ
တန္ဖိုး- ၅၀၀၀ က်ပ္ ၊
ဒုတိယအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၀၀ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇြန္လ။


စာျမည္း ။   ။ “ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ဤကမ္ၻာေျမႀကီးေပၚ၌ ေနမင္းႀကီးထြန္းလင္းေတာက္ပေနသမွ်
ကာလပတ္လံုး ႏုိင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္သို႔
ေရေၾကာင္းျဖင့္ ကူးသန္းလာျခင္း မရွိေစရ။ ဤအမိန္႔သည္ သံအမတ္တစ္ဦးကို ပင္ ႁခြင္းခ်က္မေပးရ”ဟု
ၫႊန္ၾကားထားသည္။ ဤအမိန္႔က ဆက္လက္၍ ဤေၾကညာခ်က္ကို ဘယ္ေသာအခါမွ
ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိမ့္ မည္မဟုတ္။ ေသမင္း ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္အထိ
အခိုင္အမာတည္တံ့ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤေခတ္ကာလ အတြင္း ကံမေကာင္း
အေၾကာင္းမလွလြန္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကမ္းေျခဘက္သို႔ သေဘၤာပ်က္ၿပီး ေရာက္ရွိသြားေသာ
ႏုိင္ငံျခားသားသေဘၤာမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တိရစၦာန္မ်ားသဖြယ္ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ႀကီးမ်ားထဲ၌ ထည့္ကာ
လူအမ်ားအား ျပသထားျခင္း ခံရတတ္ေလသည္။
ျပင္းထန္တင္းက်ပ္ေသာ ဤဥပေဒမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအား ကမၻာေပၚတြင္ အထီးက်န္အႏိုင္ဆံုး
အမ်ဳိးသားတစ္ရပ္အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းသြားေစခဲ့သည္။ ယင္းပံုစံသည္ အလယ္ေခတ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၅၀၀ မွ
၁၄၀၀ အထိ) ကုန္ခါနီးအထိ ေျခရာလက္ရာမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေလရာ ဆယ့္ကိုးရာစုေခတ္၏
ေခတ္လယ္အထိ တည္တံ့ခဲ့ေလသည္။

 
 
 
 
  

ညိဳသစ္ ၏ အ႐ိုင္းမိစၦာႏွင့္ ဘာသာျပန္၀တၳဳတိုမ်ား
တန္ဖိုး- ၁၇၀၀ က်ပ္၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၁ မ်က္ႏွာ၊
၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ။

 
စာျမည္း။ ။
“ေပါလ္ ထမင္းစားၿပီးလား” ဟု ေမးသည္။
ေဂၚဂင္သည္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ရယ္ေမာလိုက္ၿပီး
“ဟုတ္တယ္၊ မစားရေသးဘူး” ဟု ေျပာသည္။ သူသည္ ထုိင္ရာမွ မတ္တတ္ရပ္လိုက္ၿပီး
ကုလားထုိင္ေနာက္မွာ တင္ထားသည့္ ကုတ္အက်ႌကို ျဖဳတ္ယူလိုက္သည္။ ရွာဖင္နစ္ကာသည္ စားပဲြေပၚမွ
ေရးဆဲြထားေသာ ပံုၾကမ္းကို ၾကည့္႐ႈအကဲခတ္ရန္ ေရွ႕ဆီသို႔ လွမ္းသြားခဲ့သည္။ သူက ေသြးတိုးစမ္းၿပီး
“ပီဆာဂိုရဲ႕ ေရးဟန္ေတြႏွင့္ ေရာေႏွာေနသလား မသိဘူး” ဟု ေဂၚဂင္ကို ေျပာသည္။ ေဂၚရင္
မ်က္ေမွာင္ကုတ္သြားေတာ့သည္။ ပြန္တီဇီ မွာ ပီဆာ႐ိုတို႔ မိသားစုႏွင့္အတူ ရက္သတ္ၱပတ္
အမ်ားအျပားေနထုိင္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ပီဆာ႐ိုသည္ ၀ဖီးၿပီးစကားအလြန္ေျပာႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။
သူ႔ကို ပန္းခ်ီႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းကို အနည္းအက်ဥ္းမွ် ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ယခုေတာ့ ေဂၚဂင္သည္ သူကိုယ္တိုင္ ပန္းခ်ီကို ေလ့က်င့္ေရးဆဲြေနၿပီး မီးေသြးႏွင့္ ေရေဆး (ဒါမွမဟုတ္)
ဆီေဆး၊ သူေရးဆဲြသည့္ ပန္းခ်ီကားသည္ ပီဆာ႐ို၏ ပန္းခ်ီကား တစ္ကား ႏွင့္ တူေနသည္။
ေဂၚဂင္က
“ဒီလို သစ္ပင္နဲ႔တူေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ ပီဆာ႐ို မေရးဆဲြဘူး”
တြန္႔လိမ္ေနေအာင္ ေရးဆဲြထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားကို ၾကည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာျပသည္။
“အို ... မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားေျပာတာ မွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေစဇန္းက ဒီလိုေရးဆဲြတယ္”
ရွာဖင္နစ္ကာသည္ စကားကို ေအးေဆးစြာျဖင့္ ေျပာသည္။ ေဂၚဂင္သည္ ေရးဆဲြထားေသာ
ပံုၾကမ္းကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆုတ္ယူလိုက္ၿပီး ျပတ္သားတင္းမာ ေပါက္ကဲြေသာအသံျဖင့္
“ဒါဟာ ယုတ္ညံ့တယ္၊ ခင္ဗ်ားေျပာတာ မွန္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ ပံုၾကမ္းေရးဆဲြထား ေသာ
စာရြက္ကို ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲသို႔ လံုးေခ် ထိုးသိပ္ၿပီး ထည့္လိုက္သည္။

 
 
 
  

တကၠသိုလ္ေန၀င္း (ျမန္မာျပန္) ေမဂ်ာဆုိင္းမြန္း
တန္ဖိုး- ၃၀၀၀ က်ပ္ ၊
ဒုတိယအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၈ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ ဇူလိုင္လ။

 
စာျမည္း။ ။
          
ကၽြႏု္ပ္အမည္မွာ “ဆုိင္းမြန္းေဗာ္ဂန္” ျဖစ္ပါသည္။
           ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္တြင္ ေမဂ်ာ (ဗုိလ္မွဴး)အဆင့္ ရွိခဲ့သျဖင့္ အမ်ား က “ေမဂ်ာ ဆုိင္းမြန္း”ဟု ေခၚေလ့ရွိၾကသည္။
           သုိ႔ေသာ္ ဤဇာတ္လမ္း စတင္ျဖစ္ပ်က္သည့္အခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္ သည္ ဂရိတ္(ေခါမ)ႏိုင္ငံ၏ ေအဂ်ီယံ ပင္လယ္ကမ္းေျခအနီးရွိ အက်ဥ္း ေထာင္တစ္ခုထဲသို႔ ေရာက္ေနပါသည္။
           ေရွ႕လာလတ္ၱံ႕ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို စာဖတ္ သူတုိ႔အေနျဖင့္ ပုိ၍ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္၏ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းအက်ဥ္းကုိလည္း ေဖာ္ျပရန္လုိမည္ထင္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္သည္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္သို႔ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး “ကိုရီး ယားစစ္ပဲြ”အတြင္းက စစ္ေျမျပင္ အေတြ႕အႀကံဳ အေတာ္မ်ားမ်ား ရခဲ့႐ုံမွ် မက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အထက္ လူႀကီးမ်ားကခ်ီးက်ဳးျခင္းခံခဲ့ရသလုိ တခ်ဳိ႕က ကၽြႏု္ပ္၏လုပ္ရပ္မ်ားက မိုက္႐ူးရဲဆန္လြန္းသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆုိျခင္းလည္း ခံခဲ့ရပါသည္။
           မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္၏၀ါသနာက ရန္သူအား တုိက္ခိုက္ ရာတြင္ တုံးတုိက္တုိက္၊ ကမ္းတုိက္တုိက္ အျပတ္ေခ်မႈန္းပစ္လုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာျပင္းျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
စစ္တပ္ထဲတြင္ အမႈထမ္းေနရင္း ကၽြႏု္ပ္သည္ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ကိုင္တြယ္ရာ၌ အထူးကၽြမ္းက်င္နားလည္ကာ လက္နက္ခဲယမ္း ပါရဂူ တစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။
           ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲၿပီးဆုံး ၍ တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူခ့ဲသည့္ေနာက္ပိုင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ အျဖစ္ သူမ်ားတကာလို စီးပြားကုန္သြယ္ေရးမလုပ္ဘဲ လက္နက္ခဲယမ္း ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း အလုပ္ကိုသာ လုပ္ခ့ဲပါသည္။
           လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေရာင္း၀ယ္သည္ဆိုရာ၌ တရား၀င္ ေရာင္း ၀ယ္ျခင္းမ်ားရွိသလို၊ တရားမ၀င္(ေမွာင္ခို) လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း လည္း လုပ္ခ့ဲပါသည္။
           သို႔ႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကာလ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ ကုန္လြန္ခ့ဲပါသည္။
           ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူတို႔ ႀကိဳတင္သိရွိထားသင့္ေသာ ေနာက္တစ္ခ်က္ ရွိပါေသး သည္။
           ယင္းကား ကၽြႏု္ပ္သည္ အုိင္ယာလန္လူမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အုိင္ယာလန္ ေသြးအစစ္ျဖစ္ပါ သည္။
           ကၽြႏု္ပ္ ယခု ေရာက္ရွိေနေသာ ဂရိတ္ႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ကား သက္ဆုိင္ရာမွ ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခံရသူမ်ားအား မကြပ္မ်က္မီ ထားရွိ ေသာေထာင္ပာုလည္း နာမည္ႀကီးပါသည္။
           ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တနလၤာေန႔တိုင္း ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူမ်ားအား အထူးေသနတ္ပစ္တပ္ဖြဲ႕က ပစ္သတ္ကြပ္မ်က္ ေလ့ရွိပါသည္။
           ထုိသို႔ ကြပ္မ်က္သည့္ေနရာက အက်ဥ္းေထာင္ အလယ္ဗဟိုရွိ ကြင္း သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္လပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 
 
  

ဗမိုး (ျမန္မာျပန္) ၏ မဂၤလာပါ ဆရာမ မခ်ဳိးျဖဴ
တန္ဖိုး- ၁၈၀၀ က်ပ္ ၊
ပထမအႀကိမ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈ မ်က္ႏွာ
၂၀၁၄ ခု၊ စက္တင္ဘာလ။

 
စာျမည္း။ ။
          
ရဲပတၱေယာင္တင္ႀကိဳသတိေပးသျဖင့္ ေဆး႐ံုသည္ ဆရာမႀကီးအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေန၏။ ေခတ္ၿပိဳင္ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သည္ေဆး႐ံုက ငယ္သည္။ သို႔ေသာ္ လီဘာတီကုန္းအတြက္မူ ႀကီးပါသည္။ ေဆး႐ံု သစ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မာန္မပ်က္ ဟန္မပ်က္ ရွိေသးသည္။ သည္ၿမိဳ႕၏ ျပစ္မ်ဳိးမွဲ႔မထင္ ပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းစကား ကိုရေသာအခါ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးမွအစ အဆင့္ဆင့္အမႈထမ္းအားလံုး ရင္ ဆိုင္ရန္ အသင့္ျပင္ထားလိုက္ၾကေတာ့၏။ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးသည္ အခ်ိန္ ကိုစနစ္တက်ခြဲေ၀အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမႀကီး အမွတ္ရ သည္။ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးေဘးမွာ ရဲပတ္ၱေယာင္၀ီလီယံေဟာ္လိုေ၀း၊ ႏွစ္ဦး သားရပ္ေနၾကသည္မွာ သတိအေနအထား၊ ႏိုင္ငံအထြတ္အထိပ္တစ္ဦး လာေရာက္မည့္ ပံုစံအေနအထားအတိုင္းျဖစ္၏။ ဆရာမႀကီးသည္ သူတို႔ ႏွစ္ဦးၾကားမွာ ျဖတ္သြားရာတြင္ ၀ဲဘက္တစ္လွည့္ လက္ယာဘက္တစ္ လွည့္ က်က္သေရရွိလွစြာ ဦးေခါင္းၫြတ္သြားသည္။
လူနာအခန္းအတြင္း တံခါးအနီးမွာ ခုတင္တစ္လံုးျပင္ထားသည္။ ခင္းထားေသာ လင္နင္ပိတ္သားမွာ နံရံမ်ား၏ ေရညိႇေရာင္ႏွင့္ ဆီးႏွင္းျပင္ ပမာ ေဖြးလက္ေန၏။ ခုတင္ေဘးတြင္ ဆံပင္အနက္ႏွင့္ သူနာျပဳတစ္ဦး ရပ္လ်က္ရွိသည္။
ဆရာမႀကီးကို ခုတင္ေပၚသို႔ ခ်ၾကသည္။ ညင္သာလြန္းၾကသျဖင့္ ဆရာမႀကီးမွာ မျဖစ္စေလာက္သာနာက်င္သည္။
ဆရာမႀကီး ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။ မိမိအားၾကည့္ေနသည္မ်ားမွာ စိုးရိမ္ေသာျပဳဖြယ္ကိစ္ၥ၌ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေသာ အၾကည့္မ်ား။ အစဥ္အဆက္အေပၚစီးကသာ ၾကည့္ေလ့ရွိခဲ့သည့္ ဆရာမႀကီးအဖို႔ ဤ အၾကည့္မ်ားကိုေတာ့ တစ္မ်ဳိးခံစားမိေလ၏။
ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးက-
“ဆရာမႀကီး လိုအပ္မလားလို႔ အထူးညေစာင့္တစ္ဦး စီစဥ္ထားပါ တယ္၊ ေန႔အခါအတြက္ေတာ့ လက္ေတြ႕ျပဳစုႏိုင္မယ့္ သူေတြထဲက တစ္ဦးရပါ တယ္။ မစၥက္ဂရင္းပါ သူကအားလံုးထဲမွာ အေကာင္းဆံုးအေတာ္ဆံုးပါ”
ေန႔သူနာျပဳ မစၥက္ဂရင္းက ဆရာမႀကီး၏ဒူးေတြေပၚေအာင္ ေစာင္ၿခံဳ ေပးရင္း....
“ကၽြန္မက ႀကိဳးစားေနတာပါပဲ၊ ဆရာမႀကီး ကၽြန္မကို မွတ္မိလား ဟင္၊ ကၽြန္မဘီလီဇန္းေလ”
“ေအးပါ”
ဆရာမႀကီး ဘီလီဇန္းကို ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိပါသည္။ အရည္ လည္လ်က္ရွိေသာ မ်က္လံုးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးအသက္ခုနစ္ႏွစ္မွာ ကိုယ္ အားေရာ စိတ္ပါခ်ည့္နဲ႔နဲ႔၊ အသက္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္က်ေတာ့ သူ႔မွာ လိင္ ကိစၥ႐ႈပ္ေထြးရာ တစ္ေက်ာင္းလံုးစိတ္ဒုက္ၡျဖစ္ကုန္ၾကရသည္။
“မစၥက္ဂရင္းကို မွတ္မိပါတယ္”
“ခုေတာ့ ကၽြန္မလည္း အသက္ႀကီးလာပါၿပီ”
ဆရာမႀကီး အေတြးကိုရိပ္စား သိရွိသြားသည့္အလား ယခင္ဘီလီဇန္း ယခုမစၥက္ဂရင္းက ေျပာလိုက္၏။