ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

စာရေးဆရာ Picture

သာဓု

သာဓု၏အမည်ရင်းမှာ ဦးဖေသန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၁၈ စက်တင်ဘာလတွင် ပဲခူးမြို့၌ ဦးမြမောင်၊ ဒေါ်ဖွားမျှင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် စာများ စတင်ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သူ၏ အခြားထင်ရှားသောဝတ္ထုများမှာ ချစ်စံနမူနာ (၁၉၄၉)၊ အသက် (၁၉၅၁)၊ ချစ်တက္ကသိုလ် (၁၉၅၂)၊ အနှစ် (၁၉၅၂)၊ အနှစ်၏ အနှစ် (၁၉၅၂)၊ လင်မယားဘ၀ (၁၉၅၃)၊ တဇောက်ကန်း (၁၉၅၄) တို့ဖြစ်သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။

စိတ်မကောင်းပါ၊ သင့်ရှာဖွေမှုနှင့်ကိုက်ညီသောစာအုပ်မရှိပါ....