ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများ

အောက်ပါလိပ်စာများအတိုင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ဆိုင်လိပ်စာများ

Head Office
အမှတ် ၇/၈၊ မြန်မာသီရိလင်္ကာရာမကျောင်းလမ်း၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း 01546845၊ 01548208၊ 01543672၊ 0931259591
Downtown
အမှတ် 252၊ မြေညီ၊ လမ်း 40 အပေါ်ဘလောက်၊ ကျောက်တံတား၊ ဖုန်း - 09 73192572
လှည်းတန်း
အမှတ် 2၊ မြေညီ၊ လှည်းတန်း 1 လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း 0931379996
မန္တလေးဆိုင်(၁)
အမှတ် 7/8၊ 32 လမ်း၊ 73×74 လမ်းကြား၊ ဖုန်း09 31379997
မန္တလေးဆိုင်(၂)
အမှတ် 57၊ 26 ဘီလမ်း၊ 88×89 လမ်းကြား၊ ဖုန်း 09 788021150

အပါးတော်မြဲလက်လီဆိုင်များ

ဗိုလ်တထောင်
အမှတ် ၂၅၉/၂၆၁၊ မြေညီ၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၀၆၃၀၀၀၀၅၊ ၀၉ ၇၆၇၆၆၇၂၅၅
တောင်ဥက္ကလာ
အမှတ် ၅၈၄(A-1)၊ မြေညီ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ နန္ဒဝန်ဈေးအနီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၀၆၃၀၀၀၀၆၊ ၀၉ ၇၆၇၆၆၇၂၆၆
ကျောက်မြောင်း
အမှတ် ၁၇(B) ၊ မြေညီ၊ သီတာလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၀၆၃၁၁၁၁၂၊ ၀၉ ၄၀၆၃၂၂၂၂၇