ကိုယ်ပိုင်သြဇာရှိန်ဝါဖြင့် ရှင်သန်ခြင်း

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Principles of Powerfulliving by (ဒေါက်တာ ဂျိုးရူ ဘီနို)

စာမျက်နှာ

82

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

2005