ကောင်းသောနားထောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း

1,300 Ks

မူရင်းအမည် – The Business of Listening Become a More Effective Listener by Diana Bonet Romero

စာမျက်နှာ

97

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၇