ငုပ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်

2,300 Ks

စာမျက်နှာ

214

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၂၀