စဉ်စားတွေးခေါ် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ

8,000 Ks

မူရင်းအမည် – Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman

စာမျက်နှာ

734

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈