စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘဝတိုးတက်ရေး၊ စာဖတ်ကောင်းသူဖြစ်အောင် စနစ်တကျဖတ်နည်း

1,500 Ks

မူရင်းအမည် – Reading Smart by Nicholas Reid Schaffzin

စာမျက်နှာ

122

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၈