စိတ်ခွန်အားကောင်းသူတို့ ရှောင်တတ်ကြတဲ့ ၁၃ ချက်

2,500 Ks

မူရင်းအမည် – 13 Things Mentally Strong People Don’t Do by Amy Morin

စာမျက်နှာ

251

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၂၀