စုစုစည်းစည်း စည်းစည်းဝေးဝေး ဆုံးဖြတ်ရမည့် အဆုံးအဖြတ်

1,200 Ks

မူရင်းအမည် – Managing Metting by Tim Hindle

စာမျက်နှာ

110

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၅