တတိယနည်းလမ်းဖြင့် ဘဝပြဿနာအဖြေရှာခြင်း (ဆင်နာဂျီသဘောတရား)

4,000 Ks

မူရင်းအမည် – The 3rd Alternative by Stephen R. Covey

စာမျက်နှာ

310

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၉