ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အောင်မြင်သော အမျိုးသမီး

3,000 Ks

စာမျက်နှာ

270

ပုံနှိပ်မှတ်တမ်း

၂၀၁၄